Liên hệ

Bệnh Viện Tâm Thần Thành Phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Email: :   bvtamthan@cantho.gov.vn

Số điện thoại: 0292 3732 009

Bạn liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào mẫu dưới đây

 

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn