Bộ Y tế phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 2017

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế ph​át biểu khai mạc tại buổi lễ

Ngày 01/12/2017, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Tham dự lễ phát động có GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ/Cục/ Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế; cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan Bộ Y tế.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết: Bạo lực giới và bạo hành của trẻ em gây ra tác hại nặng nề cho các gia đình, xã hội đặc biệt là ảnh hưởng đến tâm sinh lý, tinh thần người phụ nữ và trẻ em. Đồng chí Thứ trưởng chia sẻ: Đảng và Nhà nước ta đã giành nhiều sự quan tâm tới việc phòng, chống bạo lực gia đình, đã quan tâm xây dựng môi trường, chính sách, đạo luật trực tiếp và gián tiếp như: Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới;  Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,…và các văn bản hướng dẫn khác đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc xây dựng các mô hình và tổ chức các biện pháp phòng, chống bạo lực có hiệu quả hơn. Mặc dù chúng ta đã triển khai các kế hoạch, chương trình vận động, tuyên truyền, thậm chí có các giải pháp có tính khả thi cao. Nhưng kết quả còn khiêm tốn  “Hằng năm có vài chục ngàn trường hợp bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình”.

Toàn cảnh lễ phát động

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: Bộ Y tế với vai trò là cơ quan thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, đóng vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được triển khai là hoạt động thiết thực thể hiện một cách đầy đủ và đồng bộ, toàn diện và sâu sắc hơn những cam kết cũng như sự quan tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các mục tiêu của công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới xã hội văn minh, tốt đẹp.

Cùng với cả nước, Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 của Bộ Y tế sẽ được diễn ra từ 15/11-15/12/2017. Lễ phát động sẽ giúp ngày càng ít đi tình trạng bạo lực giới ở Việt Nam./.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện t​ử B​ộ Y tế​​

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn