Danh mục: Tin nổi bật

Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ được thành lập từ năm 1976 với tên...

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn