KHOA ĐIỀU TRỊ

 

Phó Trưởng khoa:
–  Nguyễn Ngọc Long –  Học hàm, Học vị: BSCKI

– Trần Ngọc Thiên Kim – Học hàm, Học vị: BSCKI
Nhân Lực:
– Cơ cấu nhân lực: 18 người
– Trình độ nhân lực:
+ Bác sĩ chuyên khoa I : 02
+ Bác sĩ đa khoa : 03
+ Điều dưỡng : 10
+ Y sĩ: 01
+ Sơ cấp: 02

Chức năng:

Tiếp nhận và điều trị người bệnh từ khoa khám tâm thần chuyển vào, điều trị và chăm sóc bệnh nhân dịch vụ, bệnh nhân trong nước, bệnh nhân nước ngoài dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Nhiệm vụ:

Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng khoa và giám đốc bệnh viện về các công việc chuyên môn của khoa:

– Tổ chức tiếp đón người bệnh đến điều trị nội trú.

– Tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện theo đúng qui chế chuyên môn

– Hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện tốt nội qui bệnh viện và động viên tinh thần cho bệnh nhân an tâm điều trị.

– Sắp xếp các buồng bệnh liên hoàn, hợp lý để đảm bảo công tác chuyên môn và tránh lây nhiễm bệnh tật

– Theo dõi diễn biến bệnh lí của người bệnh trong khoa.

– Tổ chức hội chẩn người bệnh trước khi chuyển viện, chuyển khoa.

– Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24 giờ, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.

– Tổ chức khám và điều trị bệnh theo đúng quy chế chuyên môn, thực hiện chế độ khám bệnh, kê đơn, tiêm, truyền, cho bệnh nhân uống thuốc đúng qui định, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

– Đảm bảo chất lượng hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người bệnh trong khoa.

– Tổ chức công tác vệ sinh chung tại các buồng bệnh trong khoa

– Tổ chức họp hội đồng người bệnh cấp khoa và tổ chức họp thân nhân bệnh nhân hàng tuần theo đúng qui định.

– Tham gia công tác chỉ đạo tuyến dưới về thực hiện dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng.

– Tham gia nghiên cứu khoa học.

– Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên đến thực tập tại bệnh viện.

– Quản lý tài sản của khoa theo qui định.
– Số điện thoại liên hệ: 0292 3739 218

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn