KHOA DƯỢC-CẬN LÂM SÀNG

Phó Trưởng khoa:

 Họ và Tên:
  1. Đỗ Duy Khoa – Học hàm, học vị: DSCKI

Nhân Lực:

– Cơ cấu nhân lực: 15 người

– Trình độ nhân lực:

+ Dược sĩ CKI: 01

+ Dược sĩ đại học: 06
+ Dược sĩ trung học : 02

+ Cử nhân xét nghiệm: 02

+ Kỹ thuật viên xét nghiệm: 02

+ Điều dưỡng: 01

+ Y sĩ:  01

1. Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của bộ phận Dược

Chức năng

Bộ phận Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Bộ phận Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ

 Nhiệm vụ công tác dược

– Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

– Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

– Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

– Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

– Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

– Lập kế hoạch cung cấp và đảm bảo số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho nhu cầu điều trị nội trú và ngoại trú.

– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

– Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

– Phối hợp với bộ phận lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

– Tham gia chỉ đạo tuyến.

– Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

– Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

– Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

– Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc).

 Công tác bảo quản trang thiết bị y tế

– Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

– Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời

– Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

– Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

– Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

2. Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của bộ phận Cận lâm sàng

Chức năng

Bộ phân Cận lâm sàng là cơ sở thực hiện các kỹ thuật Xét nghiệm: Điện tim, Lưu huyết não, Điện não,… góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

Nhiệm vụ

– Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa Cận lâm sàng.

– Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định.

– Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, đo điện não đồ, đo điện tâm đồ và đo lưu huyết não góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

– Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

– Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng để bảo đảm chính xác theo yêu cầu.

– Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông lin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

– Có kế hoạch mua thiết bị, vật tư, các hoá chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ công tác của khoa.

– Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật xét nghiệm, chiếu, chụp X-quang, siêu âm,… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

– Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

– Thực hiện các test trắc nghiệm tâm lý khi có yêu cầu của các bác sĩ ở các khoa giới thiệu.

– Quản lý trang thiết bị y tế trong khoa theo đúng qui định.

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn