Tập huấn An toàn vệ sinh lao động & chăm sóc sức khỏe bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế ngày 01/6/2018

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn