Quyết định 4210/QĐ-BYT về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế ban hành Quyết định 4210/QĐ-BYT về quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

  • Ký hiệu: 4210/QĐ-BYT
  • Trích yếu: Quyết định về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
  • Người ký: Phạm Lê Tuấn
  • Đơn vị soạn thảo: Vụ Bảo hiểm y tế
  • Đơn vị ban hành: Bộ Y tế
  • Ngày ban hành: 20/09/2017 16:27
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Độ khẩn: Bình thường
  • Độ mật: Bình thường

http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6756

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn