Chuyên mục: Chuyên khoa

Author: Jasmine Cresswell ISBN: 9780451405661 Pages: 378 Description: Dark LordThe peasants called him the Count...
Phó Trưởng khoa:  Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Trang - Học hàm, học vị:...
  Phó Trưởng khoa: -  Nguyễn Văn Thống -  Học Hàm, Học Vị: ThS-Bác sĩ...

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn