Công văn 293/TTMS-NVĐT năm 2017 về báo cáo trúng thầu của Bộ Y tế ban hành ngày 28/11/2017

  • Ký hiệu: 293/TTMS-NVĐT
  • Trích yếu: Báo cáo giá thuốc trúng thầu
  • Người ký: Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  • Đơn vị soạn thảo: Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia
  • Đơn vị ban hành: Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia
  • Ngày ban hành: 28/11/2017 16:33
  • Loại văn bản: Công văn
  • Độ khẩn: Hỏa tốc
  • Độ mật: Bình thường

http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6832

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn