Thuốc điều trị nghiện: Naltrexone phóng thích chậm hiệu quả và an toàn như Buprenorphine-Naloxone.

Naltrexone phóng thích chậm tỏ ra hiệu quả và an toàn như buprenorphine-naloxone uống hàng ngày với mục đích duy trì thiếu ma túy ngắn hạn khi dùng heroin và các chất gây nghiện bất hợp pháp khác. Đây là kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí JAMA Psychiatry. Phát hiện dựa trên nghiên cứu đa trung tâm, thời gian 12 tuần, bệnh nhân ngoại trú. Đây là nghiên cứu mở tiến hành ở 5 Cơ sở điều trị nghiện tại Na-Uy.

Sau cắt cơn giải độc, mẫu nghiên cứu 159 bệnh nhân nghiện opioid (theo tiêu chuẩn DSM-4) thiết kế ngẫu nhiên hoặc uống hàng ngày buprenorphine-naloxone (4 – 24 mg) hoặc naltrexone hydrochloride phóng thích chậm (380 mg chích tĩnh mạch mỗi 4 tuần) trong thời gian 12 tuần.

Bệnh nhân được phỏng vấn, đánh giá sau liều khởi đầu và sau thời gian 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần. Bản câu hỏi “Chỉ số nghiện trầm trọng’ của Châu Âu (Addiction Severity Index) về sức khỏe cơ thể, trạng thái tâm thần, học vấn và hoạt động phạm tội.

Điều trị với naltrexone phóng thích chậm cho kết quả tương tự buprenorphine- naloxone trong giai đoạn duy trì (trung bình số ngày bỏ thuốc là 69.3 so với 63.7 cho mỗi loại tương ứng trong thời gian 84 ngày ). Hơn nữa, không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm điều trị về tỷ lệ test nước tiểu dương tính với opoid hoặc với amphetamine, cocaine, alcohol, cannabis và các loại ma túy dạng chích khác.

Nhóm bệnh nhân dùng naltrexone phóng thích chậm cho biết ít thèm muốn dùng heroin và ít nghĩ về heroin hơn nhóm bệnh nhân dùng buprenorphine –naloxone, và sự hài lòng cũng nhiều hơn.

Bệnh nhân dùng naltrexone phóng thích chậm cho biết nhiều tác dụng ngoại ý hơn bệnh nhân dùng buprenorphine –naloxone (49 [69.0%] so với 25 [34.7%]. Một số tác dụng ngoại ý liên quan do xảy ra hoặc trải qua các triệu chứng của hội chứng cai như buồn nôn, rung mình, run, tiêu chảy và hắt hơi.

Ts Lars Tanum ĐH Oslo Na-Uy kết luận: “Duy trì không dùng heroin với naltrexone phóng thích chậm nên được xem xét như một chọn lựa điều trị như nhau vớ buprenorphine-naloxone trong điều trị lạm dụng opoid”.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm “low-Dose naltrexone May Mitigate Severity of Opioid Withdrawal During Detox” trong Psychiatric News article và ‘Fentanyl and the Evolving Opioid Epidemic; What Strategies Shpuld policy makers Consider? ‘ trong Psychiatric Service article.

Bs Phạm Văn Trụ. Bv TT Tp HCM

Theo: Extended-Release Naltrexone as Effective, Safe as Buprenorphine-Naloxone, Study Finds. Tuesday, October 24, 20179. Psychiatric News Alert.

NB: Naltrexone phóng thích chậm (Extended-Release Naltrexone); Buprenorphine –Naloxone (tên biệt dược Suboxone) đã được nghiên cứu thử nghiệm tại Tp HCM. Tựa đề “Thuốc điều trị nghiện” không dành riêng cho nghiện Heroin và các chất dạng thuốc phiện, vì hiện nay naltrexone đang được nghiên cứu sử dụng trong điều trị nghiện một số loại ma túy khác.

Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: KV. Bình Hòa A, Phường Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3863 056 - Fax: 0292 3781 437

Email: bvtamthan@cantho.gov.vn